Diễn đàn tin học Văn Lang - Vạn Ninh
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Tin học Văn Lang - Vạn Ninh của chúng tôi !
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí tài khoản để trải nghiệm nhiều điều thú vị tại đây !
Thân ái !

Diễn đàn tin học Văn Lang - Vạn Ninh

Nơi trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác, giải đáp những vướng mắc khi học lập trình Pascal
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Các bài toán về xâu kí tự

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
avatar

Posts : 115
Danh tiếng : 5
Join date : 10/11/2014
Age : 17

Bài gửiTiêu đề: Các bài toán về xâu kí tự   13/11/2014, 12:18

Bài 1: Nhập xâu kí tự bất kì
a) Đếm số lần xuất hiện của 1 kí tự nào đó trong câu.
b) Liệt kê các kí tự có mặt trong xâu cùng số lần xuất hiện của các kí tự đó.

Bài 2: Nhập 1 xâu kí tự.
a) Xét xem trong xâu có K kí tự kề nhau mà như nhau hay không?
b) Hãy xóa đi kí tự kề nhau mà như nhau, chỉ giữ lại một.

Bài 3: Nhập 1 xâu kí tự. Kiểm tra tính đối xứng của xâu đó. Nếu xâu không đối xứng thì đảo xâu.

Bài 4: Cho 1 xâu kí tự. Tính xem trong số đó có bao nhiêu loại kí tự khác nhau ( không phân biệt in hoa hay in thường).

Bài 5: Cho 1 xâu kí tự bất kì, tính:
a) Số lượng các kí tự số.
b) Số lượng các kí tự chữ cái.

Bài 6: Cho 1 xâu kí tự bất kì (cả số lẫn chữ). Viết chương trình tách các phần là số của xâu trên và đưa ra 1 mảng số nguyên.

Bài 7: Nhập vào 1 xâu. Biến đổi thành chữ in hoa.

Bài 8: Nhập vào 1 xâu. Biến đổi in thường.

Bài 9: Nhập vào 1 chuỗi, in ra chuỗi ngược.

Bài 10: Nhập vào danh sách HS 1 lớp. Sắp xếp lại danh sắp theo thứ tự tăng dần theo  chiều dài của tên.

Bài 11: Nhập vào họ tên bất kì sau đó biến đổi các chữ cái đầu tiên là in hoa.

Bài 12: Nhập vào 1 đoạn văn. Tính số câu.

Bài 13: Nhập vào 1 số, xóa bỏ các chữ số lẻ. Xuất kết quả dưới dạng đối xứng của phần còn lại.
Vd:1 2 4 5 6 --> 2 4 6 6 4 2

Bài 14: Nhập vào 1 số, xóa bỏ các chữ số chẵn. Kiểm tra số còn lại có bao nhiêu chữ số. Xuất kết quả dưới dạng đối xứng của phần còn lại.

Bài 15: Nhập chuỗi gồm cả chữ và số. Xuất ra màn hình các số riêng và các chữ riêng. Hãy đếm số lần xuất hiện của mỗi chữ, mỗi số.

Bài 16: Nhập 1 xâu kí tự và bỏ đi tất cả các khoảng trống bên trái của nó.

Bài 17: Dùng hàm “copy”. Tách từ đầu tiên ra khỏi 1 xâu kí tự cho trước.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://forumpascalvanlang.forumvi.com
phongPosts : 12
Danh tiếng : 2
Join date : 07/12/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài toán về xâu kí tự   7/12/2014, 15:50

Có bài này hay anh e giải thử : Viết chương trình nhập vào xâu, đưa ra xâu đảo theo từ. Ví dụ: đi xe đạp -> đạp xe đi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phongPosts : 12
Danh tiếng : 2
Join date : 07/12/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài toán về xâu kí tự   7/12/2014, 15:57

ad giải giùm bài này (thi hsg)
Bài  : Chữ số thứ N

Khi viết các số tự nhiên tăng dần từ 1, 2, 3,… liên tiếp nhau, ta nhận được một dãy các chữ số thập phân vô hạn, ví dụ: 1234567891011121314151617181920...
Yêu cầu: Hãy tìm chữ số thứ N của dãy số vô hạn trên.
Dữ liệu vào từ file ‘Number.inp’ gồm một số dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên dương N (N<109).
Kết quả ra file ’Number.out’, với mỗi số N đọc được từ file Number.inp, ghi trên dòng tương ứng chữ số thứ N của dãy.
Ví dụ:                  
Number.inp Number.out
5 5
10 1
54 3
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nhọn Sky M-tp(Anh Vũ)

avatar

Posts : 11
Danh tiếng : 0
Join date : 16/11/2014
Age : 17

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài toán về xâu kí tự   18/1/2015, 16:18

uses crt;
var hs:array[1..100]of string;
i,j,n:integer;
{*****************}
procedure sx(var a,b:string);
var tam:string;
begin
tam:=a;
a:=b;
b:=tam;
end;
{****************}
begin
clrscr;
write('nhap so cac hoc sinh');readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('ten hoc sinh ',i,':');readln(hs[i]);
end;
for i:=1 to n-1 do
for j:=i+1 to n do
if length(hs[i]) > length(hs[j]) then sx(hs[i],hs[j]);
writeln('sx theo do dai ten la');
for i:=1 to n do
write(hs[i]:5);
readln;
end.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
anhtruong35Posts : 6
Danh tiếng : 0
Join date : 16/11/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài toán về xâu kí tự   18/1/2015, 16:19

uses crt;
var hs:string;
i,j,n:integer;
{**********************}
procedure sx(var a,b:integer);
var tam:integer;
begin
tam:=a;
a:=b;
b:=tam;
end;
{**********************}
begin
clrscr;
write('nhap so hoc sinh:');readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('hs',i,':');readln(hs[i]);
end;
for i:=1 to n-1 do
for j:=i+1 to n do
if length(hs[i]) > length(hs[j]) then sx(hs[i],hs[j]);
writeln('sap xep do dai theo ten la:');
for i:=1 to n do writeln(hs[i]:5);
writeln;
readln;
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pqtoanPosts : 72
Danh tiếng : 3
Join date : 10/11/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài toán về xâu kí tự   1/10/2015, 13:44

Viết chương trình để mã hoá và giải mã một xâu ký tự bằng cách đảo ngược các bit của từng ký tự trong xâu.

Uses crt;
Var st:string;

{Hàm đảo bit ký tự c}
Function DaoBit(c:char):char;
Var n,i,s,bitcuoi,Mask:byte;
Begin
{Đổi ký tự sang số}
n:=ORD(c);
{s: kết quả đảo bit, Mask: mặt nạ dùng để bật bit thứ i}
s:=0;
Mask:=128;

For i:=1 To 8 Do {duyệt qua 8 bit của n}
Begin
{Lấy bit cuối cùng của n: bit cực phải}
bitcuoi:=n AND 1;
n:=n shr 1; {loại bỏ bit cuối cùng: n:=n DIV 2}
{Bật bit thứ i lên: từ trái sang phải}
if bitcuoi=1 then s:=s OR Mask;
Mask:=Mask shr 1; { Mask:= Mask DIV 2}
End;

DaoBit:=CHR(s);
End;

Function MaHoa(st:string):string;
Var i:Byte;
Begin
{Đảo bit từng ký tự trong xâu st}
For i:=1 To Length(st) Do st[i]:=DaoBit(st[i]);
Mahoa:=st;
End;

Begin
Write('Nhap xau: '); Readln(st);
st:=MaHoa(st);
Writeln('Xau sau khi ma hoa: ',st);
Readln;
st:=MaHoa(st);
Writeln('Xau sau khi giai ma: ',st);
Readln;
End.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thanhphuongPosts : 1
Danh tiếng : 0
Join date : 05/08/2016

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài toán về xâu kí tự   5/8/2016, 14:52

chào admin!
Nhờ admin giải dùm bài này với
Nhập vào hai xâu s1 và s1. Kiểm tra xem chúng có gồm cùng các kí tự hay không?
Ví dụ
s1: read
s2: dear
-> chúng gồm cùng các kí tự
s1: nhung
s2: ngung
-> chúng không gồm cùng các kí tự
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
viet83vanlangPosts : 1
Danh tiếng : 0
Join date : 02/04/2017

Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài toán về xâu kí tự   28/9/2017, 14:42

thanhphuong đã viết:
chào admin!
Nhờ admin giải dùm bài này với
Nhập vào hai xâu s1 và s1. Kiểm tra xem chúng có gồm cùng các kí tự hay không?
Ví dụ
s1: read
s2: dear
-> chúng gồm cùng các kí tự
s1: nhung
s2: ngung
-> chúng không gồm cùng các kí tự
{Bài của mik} Very Happy Very Happy

uses crt;
var s1,s2:string[30];
dem,i,j:integer;
begin
write('nhap chuoi s1:');readln(s1);
write('nhap chuoi s2:');readln(s2);
dem:=0;
for i:=1 to length(s1) do
begin
for j:=1 to length(s2) do
if s1[i]=s2[j] then
begin
dem:=dem+1;
end;
end;
if dem=length(s1) then
write('2 chuoi bao gom cac ki tu cua nhau')
else writeln('hai chuoi ko gom cac ki tu cua nhau');
readln;
end.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Các bài toán về xâu kí tự   

Về Đầu Trang Go down
 
Các bài toán về xâu kí tự
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn tin học Văn Lang - Vạn Ninh :: Bài tập :: Xâu kí tự-
Chuyển đến