Diễn đàn tin học Văn Lang - Vạn Ninh
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Tin học Văn Lang - Vạn Ninh của chúng tôi !
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí tài khoản để trải nghiệm nhiều điều thú vị tại đây !
Thân ái !

Diễn đàn tin học Văn Lang - Vạn Ninh

Nơi trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác, giải đáp những vướng mắc khi học lập trình Pascal
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Game uptowin.pas

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
avatar

Posts : 118
Danh tiếng : 5
Join date : 10/11/2014
Age : 17

Bài gửiTiêu đề: Game uptowin.pas   16/1/2015, 05:50

program uptowin;
uses crt;
const dong=5; tocdo=1000;
var
memory:array[1..dong]of word;
vt:shortint;thua,Qexit:boolean;x,y,z:word;{x,y,z la bien nhap}
dem,key:byte;c:char;
{_}
function wall(a:word;b:byte):boolean;
begin
b:=16-b;
if odd(a shr (b)) then wall:=true
else wall:=false;
end;
{_}
procedure vekhung(x1,y1,x2,y2:word);
var z,a,b:word;
begin
if (x1<>x2) and (y1<>y2) then
begin
a:=wherex; b:=wherey;
if x1>x2 then
begin z:=x1; x1:=x2; x2:=z; end;
if y1>y2 then
begin z:=y1; y1:=y2; y2:=z; end;
gotoxy(x1,y1); write(#201);
if x2-x1>1 then for z:=1 to x2-x1-1 do write(#205);
gotoxy(x2,y1); write(#187);
gotoxy(x1,y2); write(#200);
if x2-x1>1 then for z:=1 to x2-x1-1 do write(#205);
gotoxy(x2,y2); write(#188);
if y2-y1>1 then for z:=1 to y2-y1-1 do begin
gotoxy(x1,z+y1); write(#186); end;
if y2-y1>1 then for z:=1 to y2-y1-1 do begin
gotoxy(x2,z+y1); write(#186); end;
end;
gotoxy(a,b);
end;
function rand:word;
var a:word;b,c:byte;
begin
b:=random(14)+1;
for c:=1 to b do
a:=a+ 1 shl (c-1);
a:=a shl random(14);
rand:=not a;
if (a=0) or (not a=0) then a:=rand;
end;
{_}
procedure run(x:boolean);
var e:byte;
{\}
procedure traiphai(var a:word);
var d:boolean;
begin
if odd(dem+e) then
begin
if a>maxint then
begin d:=true;
a:=a-maxint-1; end
else d:=false;
a:=a shl 1;
if d then a:=a+1;
if (wall(memory[1],vt)) then
vt:=vt-1;
end
else
begin
if odd(a) then
begin a:=a-1;
d:=true; end
else d:=false;
a:=a shr 1;
if d then a:=a+maxint+1;
if (wall(memory[1],vt)) then
vt:=vt+1;
end;
end;
{/}
begin
for e:=1 to dong do
if x and odd(e) then
traiphai(memory[e])
else if not x and not odd(e)then
traiphai(memory[e]);
end;
{_}
procedure draw;
var x,y:byte;
{\}
procedure help;
begin
textcolor(white);
vekhung(51,5,70,22);
vekhung(8,5,25,22);
textcolor(yellow);
gotoxy(54,Cool;write(' W : Up');
gotoxy(54,11);write(' A : Left');
gotoxy(54,14);write(' D : Right');
gotoxy(54,17);write(' Space : Pause');
gotoxy(54,20);write(' Esc : Exit');
vekhung(54,7,58,9);
vekhung(54,10,58,12);
vekhung(54,13,58,15);
vekhung(54,16,62,18);
vekhung(54,19,60,21);
gotoxy(9,6); write('Go up each floor');
gotoxy(9,7); write(', you will add 1');
gotoxy(9,Cool; write('bonus. But must');
gotoxy(9,9); write('not passing wall');
gotoxy(11,10); write('Example:');
gotoxy(11,12); write('Can''t go up:');
gotoxy(12,13);write(#219#32#219#219#32#219);
gotoxy(12,14);write(#205#205#205#205#205#205);
gotoxy(12,15);write(' ',#15,' ');
gotoxy(12,17);write('Can go up:');
gotoxy(12,18);write(#219#32#219#219#32#219);
gotoxy(12,19);write(#205#205#205#205#205#205);
gotoxy(12,20);write(' ',#15,' ');
end;
{/}
begin
clrscr;
textcolor(white);
vekhung(20,1,60,3);
gotoxy(30,2); write('*** GO UP TO WIN! ***');
vekhung(28,5,47,22);
textcolor(yellow);
gotoxy(30,7);
writeln(#205#205#205#205#205#205#205#205,
#205#205#205#205#205#205#205#205);
for x:=dong downto 1 do
begin
gotoxy(30,8+(dong-x)*2);
for y:=1 to 16 do
if memory[x] shl (y-1)>maxint-1 then write(#219)
else write(' ');
writeln;
gotoxy(30,8+(dong-x)*2+1);
writeln(#205#205#205,
#205#205#205#205#205#205#205,
#205#205#205#205#205#205);
end;
help;
gotoxy(30,20); write('Lines:',dem,' Key:',key,'/50');
gotoxy(vt+29,16); write(#15);
end;
procedure pause;
begin
clrscr;
vekhung(15,10,65,15);
gotoxy(18,13);
write(' Paused! Press any key to continue...');
readkey;
end;
procedure thuchon;
begin{+3}
c:=readkey;
case upcase(c) of{+4}
'D':if not wall(memory[1],vt+1) then vt:=vt+1;
'A':if not wall(memory[1],vt-1) then vt:=vt-1;
'W':if not wall(memory[2],vt) then begin{+5}
dem:=dem+1;
for z:= 1 to dong-1 do
memory[z]:=memory[z+1];
memory[dong]:=rand;
end;{-5}
' ': pause;
#27:begin
qexit:=true;
thua:=true;
end;
end;{-4}
if upcase(c) in['D','A','W'] then
begin key:=key+1; draw; end;
if key=50 then thua:=true;
end;{-3}

{____Main Program____}
begin
textbackground(blue); textcolor(yellow); clrscr;
randomize;
vekhung(15,10,65,15);
gotoxy(18,13);
write('Press any key to continue...');
repeat x:=random(1); until keypressed;
window(1,1,80,25);
repeat
key:=0;thua:=false;Qexit:=false;
vt:=8;x:=0;clrscr;
for x:=2 to dong do
memory[x]:=rand;
repeat{+0}
draw;
for x:=0 to 1000 do
begin{+1}
if x=0 then
run(true);
if x=500 then
run(false);
for y:=0 to tocdo do
begin{+2}
if keypressed then
thuchon;
if not (vt in[1..16]) then
begin thua:=true; break; end;
end;{-2}
end;{-1}
until thua;
gotoxy(1,4);
for x:= 1 to 80*21 do
begin write(' ');
for y:=1 to 1000 do
for z:=1 to 600 do; end;
textcolor(white);
vekhung(15,11,65,15);
gotoxy(30,11); write(' Infomation ');
textcolor(yellow);
gotoxy(19,12); write('Score: ',dem);
if not qexit then
write(' You are lost!');
gotoxy(19,13); write('Press Enter or Esc to quit!');
gotoxy(19,14); write('Press Space to replay!');
repeat c:=readkey; until c in [#27,#13,#32];
until c in [#27,#13];
end.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://forumpascalvanlang.forumvi.com
 
Game uptowin.pas
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Mẫu móc áo ghép hoa (Game show)
» có ai có chart mũ ông già Noel không ạ?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn tin học Văn Lang - Vạn Ninh :: Các chương trình lớn viết bằng Pascal-
Chuyển đến